Technologijos, pakeitusios muzikos industriją

TECHNOLOGIJŲ ĮTAKA MUZIKOS STILIAUS RAIDAI

vintage_synthesizer

Chronologiškai sugretinant pagrindinius mokslo ir technologijų atradimus su naujų muzikos stilių atsiradimu ir kaita, parodėme, kaip mokslo ir technologijų įtaka kartais gali pasireikšti visiškai netikėtose situacijose ir paveikti mūsų mąstyseną.

 

Seminaro metu pristatyti pranešimai: 

Tautvydas Bajarkevičius: “Dimensijų slenksčiai: technologijos ir nauji horizontai muzikoje”(Vaizdo įrašas)

Vyatutas Paukštelis: “Muzika ar garsas. Kompiuterizacija” (Vaizdo įrašas)

Andrius Rugys: “Aplinkos įrašai ir technologinis sugrįžimas į čia ir dabar” (Vaizdo įrašas)

Seminaras Vilniuje:

Daugiau akimirkų iš seminaro Vilniuje.

Seminaras Kaune:

Daugiau akimirkų iš seminaro Kaune

 

NAUJAUSIOS MUZIKOS TECHNOLOGIJOS

peter gregson

 

Muzikos kūryboje, atlikime ir apdorojime naudojamos šiuolaikinės technologijos bei mokslo sritys, leidusios šioms atsirasti.

Jonas Valančius: “Garso įrašų studijos programinės įrangos evoliucija: nuo trekerių iki Cubase”(Vaizdo įrašas)

Dalius Nomicas: “Naujausių technologijų taikymas garso miksavimo procese” (Vaizdo įrašas)

Dr. Rimtautas Piskarskas: “Modernių garso apdirbimo technologijų veikimo principai. Patalpų akustika” (Vaizdo įrašas)

 

Seminarai Vilniuje:

 Daugiau akimirkų iš seminaro Vilniuje

Seminarai Kaune:

Daugiau akimirkų iš seminaro Kaune

 

 

 

Šis seminarų ciklas yra finansuojamas pagal Viešosios įstaigos Socialinių inovacijų instituto vykdomą projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ (VP1-3.2- ŠMM-02-V -02-004), kuris finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-3.2- ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.