Ateities miestas

2012 m. spalio 20 d. 14 – 19 val.

 Kur gyvensime po 50 metų?

Išgvildenę dabartines miestų problemas, urbanistai pristatė ateities miestų projektus, kurie buvo aptarti tiek iš ekologinio (darna su gamta), tiek iš socialinio (miesto gyventojų vaidmuo) požiūrio.
Praktinių užsiemimų metu seminaro dalyviai turėjo galimybę suprojektuoti savo ateities miestą.

PASKAITŲ VIDEO IR PREZENTACIJOS PARSISIUNTIMUI:

Simonas Šabanovas “Miesto ir gamtos darna: ar galima to pasiekti?”

prof. Sigitas Čereškevicius “Europietiškų miestų ateitis; naujausi pasaulio urbanistu projektai ateities miestams”

Mindaugas Danys “Taktinis urbanizmas”

dr. Jekaterina Lavrinec (VGTU / Laimikis.lt) “Taktinis urbanizmas: miestiečių dalyvavimas kuriant ateities miestus”

Laimikis.lt straipsnis apie dirbtuves:
Tactical urbanism and City Hall sq. | Taktinis urbanizmas ir Rotušes aikšte