MM seminarai

Interaktyvūs, tarpdisciplininiai seminarai, skirti plačiajai auditorijai. Apjungiant skirtingų mokslo sričių žinias su menais, technologijomis, amatais, sportu, yra vystomas bendras pasaulio, kaip visumos, supratimas.

 

MM seminarai paprastai susideda iš trijų skirtingų sričių atstovų pristatymų. Po kiekvieno pristatymo yra skiriamas laikas klausimams bei neformaliam bendravimui prie arbatos. Kiekvieną seminarą vainikuoja praktinis užsiėmimas, kurio metu klausytojams yra suteikiama galimybė pritaikyti įgytas žinias, patiems patirti pristatomą reiškinį, metodiką ar procesą.

Šiais renginiais yra skatinama į tą patį veiksnį pažvelgti iš skirtingų pusių bei ugdo klausytojų kritinį mąstymą.

Mokslo ir Meno seminarai vyksta meno studijos „Artoteka“ patalpose, Vilniuje (A. Strazdelio g. 1). Kartu su „Artoteka“ organizuojame Mokslo ir meno seminarus nuo pat jų atsiradimo.

2012 m. spalio-lapkričio mėnesiais  bei 2013 m. lapkritį vykę seminarai buvo finansuojami pagal Viešosios įstaigos Socialinių inovacijų instituto vykdomą projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ (VP1-3.2- ŠMM-02-V -02-004), kuris finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-3.2- ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.