Apie projektą

„Art in Science“ – tai pirmoji Lietuvoje mokslinių vizualizacijų paroda. Projekto sumanytojai ir įgyvendintojai – organizacija „Mokslas ir Menas“. Šio projekto pagrindiniai tikslai yra informuoti visuomenę apie mokslo pasaulio naujoves, stiprinti susidomėjimą mokslu, paskatinti mokslininkus dalintis savo darbais, atkreipti dėmesį į kūrybiškumą moksle.

Mokslas ir menas dažniausiai yra suprantami kaip skirtingi ir visiškai tarpusavy nesusiję dalykai. Menas matomas kaip kūrybiškas, ekspresyvus, jausmingas ir emocionalus. Mokslas savo ruožtu, asocijuojasi su logika, intelektu, racionalumu, metodu. Tačiau vyraujanti nuomonė gali būti ir klaidinga. Todėl keliame klausimą – kas bendra tarp mokslo ir meno?

Pirmas panašumas – tiek mokslo, tiek meno srityse dirbantys žmonės. Jie praleidžia ilgas valandas dirbdami ir neretai už tai sulaukia tik menko atlygio ar pripažinimo. Dirbant dažnai atrodo, kad niekas, ką ilgai kūrei ar gaminai, neveikia taip, kaip planavai, ar taip, kaip norėtum. Vis dėlto tiek mene, tiek moksle įvyksta neįtikėtinų atradimų.

Mokslą ir meną galima įvardinti kaip du žmogaus mąstymo būdus, dvi galimybes laužyti ir plėsti supratimo ribas – ką mes žinome ir kaip mes tai žinome; ką mes galime suvokti ir kaip mes suvokiame. Abu dalykai yra susiję su estetika ir eksperimentais. Dėl šių bendrumų kartais atrodo, kad linija, skirianti mokslą ir meną, nėra tokia jau ryški. Tačiau intuityviai jaučiame, kad skirtumas yra.

Mokslas ir menas labiausiai skiriasi mąstymo ir išraiškos kryptimis. Nors šios dvi disciplinos iš principo yra apie idėjos, žinių, minčių perdavimą, visa tai vyksta skirtingai. Mokslas prasideda nuo stebėjimų, nuo konkrečių, fizinių įvykių aplinkoje. Vėliau seka teoremų ir teorijų kūrimas, kas ir padeda atskleisti, kaip mokslininkai suvokia reiškinį. Šį teiginį puikiai iliustruoja gerai mums visiems pažįstamas arba bent jau girdėtas Niutono gravitacijos dėsnis. Pats Niutonas mėgdavo pasakoti, kad krentančio ant žemės obuolio stebėjimas įkvėpė jį sukurti gravitacijos teoriją. Puikiai suprantame, kad ji nėra apie obuolius ir medžius.

Menas juda kiek kita kryptimi. Menininkai pradeda nuo abstraktaus vidinio supratimo, įsitikiminų ar jausmų, nuo kažko, kas egzistuoja jų viduje. Tada jie dirba tam, kad sukurtų kažką apčiuopiamo (dainą, piešinį, poemą…) ir atskleistų tai, ką jie įsivaizduoja ar jaučia.

Parodoje matome, kaip mokslininkai, tyrinėdami, ieškodami ir galvodami racionaliai, kartais, visai to nesitikėdami, savo darbuose išgauna žavingus ir įdomius vaizdus, kuriuos drąsiai galima vadinti menu. Tai parodo kokia iš tiesų gali būti blanki riba tarp šių dviejų disciplinų, kad jos negali apsieiti viena be kitos.

Pristatyti mokslą per meną yra puikus sprendimas, norint parodyti Lietuvos mokslininkų darbą. Vyrauja nuomonės, jog mokslinė veikla yra mažai populiarinama ir prieinama. Ši paroda ne tik parodo, kaip glaudžiai gali būti susiję mokslas ir menas, bet ir ką veikia Lietuvos mokslininkai, kaip jų veikloje atsispindi kūrybiškumas. Pamatysime, kad mūsų šalies laboratorijose yra išgaunami ne tik informatyvūs rezultatai, bet ir meniški bei patrauklūs vaizdai.

“Kita stotelė: Art in Science” – tai vizualizacijų parodą “Art in Science” papildantis projektas. Jo metu mokslininkų išgautus vaizdus išnešame į dar atviresnę visuomenei erdvę – viešojo transporto stoteles.

Ateityje prie „Art in Science“ projekto planuojama prijungti „Science in Art“ dalį ir taip pristatyti menininkų darbus, nagrinėjančius mokslinius klausimus, atliekančius eksperimentus, o gal net pretenduojančius į rimtą mokslinį tyrimą.

Projekto partneriai – Britų taryba Lietuvoje.

 

 

Pirmoji mokslinių vizualizacijų paroda “Art in Science” buvo finansuojama pagal Viešosios įstaigos Socialinių inovacijų instituto vykdomą projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ (VP1-3.2- ŠMM-02-V -02-004), kuris finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-3.2- ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.

 

Projektą “Kita stotelė: Art in Science” remia Lietuvos mokslų akademija projekto „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ lėšomis.